Logo

Materiały zaoczni

Zamieszczone prezentacje nie stanowią podstawy zaliczenia przedmiotu. Ich zadaniem jest uporządkowanie treści prezentowanych w trakcie zajęć. Pełnią one rolę przewodnika ułatwiającego odnalezienie poszczególnych zagadnień w podręcznikach. Podstawą zaliczenia jest opanowanie zagadnień zawartych w sylabusie w oparciu o obowiązkową literaturę przedmiotu.

Hasło dostępu: nazwisko starosty roku!

Copyright © marketing.net.pl All rights reserved.