Logo

Jak komunikują się studenci?

prezi communication skillsZobacz prezentację z wynikami badań w których udział wzięli studenci Wydziału Ekonomii UR.


Respondenci dokonali samooceny sprawności przekazywania informacji przy wykorzystaniu werbalnych i pozawerbalnych środków wyrazu oraz nowoczesnych kanałów informacyjnych.

Copyright © marketing.net.pl All rights reserved.