Serwis dla studentów, kursantów i innych osób zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z zakresu marketingu

Ruszyły przygotowania do zjazdu marketingowców

Rozpoczął się okres przyjmowania zgłoszeń udziału w XXIV Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Marketingu Handlu i Konsumpcji, którego organizatorem w roku 2012 jest Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

ZKM

Zjazd jest ogólnopolską imprezą naukową, która odbywa się w cyklu dwuletnim. Hasło przewodnie w roku 2012 brzmi: „PERSPEKTYWY ROZWOJU MARKETINGU – nauka i dydaktyka wobec wyzwań praktyki”. Uczestnicy, oprócz możliwości uczestniczenia w dyskusji naukowej, będą również mieli okazję do opublikowania referatów. Nadesłane teksty, po zakwalifikowaniu przez recenzentów, zostaną wydrukowane w czasopiśmie Handel Wewnętrzny.

Szczegóły dotyczące Zjazdu dostępne są na stronie www.zjazd2012.pl