Logo

Zarządzanie Marketingowo-Logistyczne

W styczniu 2010 r. ukazała się nowa publikacja pt. "Zarządzanie marketingowo-logistyczne  w tworzeniu wartości produktu". W książce powiązano ze sobą kluczowe zagadnienia z obszaru zarządzania marketingowego oraz logistyki.

 zml info

Publikację przygotował zespół autorski w którego skład weszli: Sylwester Makarski, Bogdan Wierzbiński, Tomasz Hermaniuk, Grzegorz Hajduk, Kazimierz Cyran, Sławomir Dybka, Tomasz Surmacz.

zml okladkaStruktura publikacji:

  1. Wartość produktu podstawą konkurencyjności rynkowej firm         
  2. Konkurencyjność a logistyka w strategii kanału marketingowego    
  3. Zarządzanie jakością z wykorzystaniem norm ISO jako narzędzie realizacji strategii przedsiębiorstwa
  4. Komunikacja marketingowa w budowaniu wartości marki 
  5. Znaczenie dystrybucji w kształtowaniu wartości produktu
  6. Zarządzanie kategoria produktu w handlu detalicznym
  7. Procesy integracyjne w łańcuchach dostaw

Fragment z recenzji dr hab. Szczepana Figiela:

Bez odpowiedniego zarządzania marketingowo-logistycznego, trudno  oczekiwać sprawnego funkcjonowania firmy na rynku. W tym kontekście, na tle różnorodnych koncepcji marketingowych i logistycznych,  książka stanowi interesującą propozycję zintegrowanego ujęcia tych zagadnień. Kluczowe kwestie, stanowiące jego tematyczną kanwę to: konkurencyjność, jakość, marka oraz tworzenie wartości produktu.

Książkę (238 stron) opublikowało Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Copyright © marketing.net.pl All rights reserved.