Większość zajęć, prowadzonych przez dr hab. Grzegorza Hajduka, od 15 marca 2020 odbywa się w formie online. Harmonogram zajęć ustalany jest indywidualnie i przekazywany na podane adresy email, ale jest on w większości przypadków zgodny z planem zajęć na II semestr roku akademickiego 2019/2020. Studenci proszeni są o uczestniczenie w wideokonferencjach za pośrednictwem platformy zoom.us oraz wykonywanie indywidualnych zadań, zgodnie z wytycznymi przekazanymi podczas spotkań online.

Prezentacje z zajęć w wersji do pobrania, udostępniane są w zakładce dla studentów Linki do poszczególnych zajęć wysyłane są do starostów grup oraz na inne podane adresy email. W przypadku pojawienia się problemów z korzystaniem z tej formy zajęć lub z dostępem do informacji, wykładowca prosi o kontakt indywidualny:
dr hab. Grzegorz Hajduk
grzehaj@ur.edu.pl