dr hab. Grzegorz Hajduk, prof.UR

ul. M. Ćwiklińskiej 2
Zalesie, pok 316
35-505 Rzeszów
Polska
17/ 872 16 22