Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza na Ogólnopolską Studencką Konferencję Naukową, która odbędzie się w Rzeszowie w dniach 25-26 kwietnia 2013 roku. Temat przewodni konferencji brzmi: „Rozwój gospodarczy miast i regionów”.

Pierwsza Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa odpędzie się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa i Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje takie zagadnienia jak:

Społeczno – gospodarczy rozwój regionów
Finansowe aspekty rozwoju gospodarczego
Marketing miast i regionów
Strategie miast i regionów
Podczas konferencji przewidziane są również warsztaty tematyczne oraz dodatkowe atrakcje dla uczestników. Komitet organizacyjny zapewnia, że dwa dni spędzone w Rzeszowie będą niezapomniane.
Patronat medialny nad konferencją sprawuje BIZNESiSTYL.
Zachęcamy do udziału w konferencji i prosimy o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych oraz abstraktu artykułu do dnia 28 lutego 2013 roku. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.rozwojregionow.pl.