Poszukujemy osób które chcą przyłaczyć się do zespołu redakcyjnego serwisu marketing.net.pl. Jeżeli interesujesz się marketingiem i śledzisz zmiany jakie zachodzą w obszarze aktywności marketingowej przedsięborstw, sprawdź się jako autor i komentator zachodzących zjawisk. Gwarantujemy możliwość mierzenia się z wyzwaniami, zdobycia doświadczenia i umiejętności redakcyjnych przy równoczesnym całkowitym braku wynagrodzenia materialnego 🙂

Napisz do nas i uzasadnij dlaczego to właśnie Ty nadajesz się na autora i redaktora strony.