Media społecznościowe w biznesie – nietypowe wykłady

Studenci ogólnouczelnianego przedmiotu na Uniwersytecie Rzeszowskim poznają nowoczesne narzędzia wspierające posługiwanie się mediami społecznościowymi w biznesie. Na cotygodniowych zajęciach planują, kreują, omawiają i publikują posty o tematyce zgodnej z programem przedmiotu.

Czytaj więcej